Masivna varena konstrukcija, gde su vertikalni i horizontalni klizači obrađeni i obezbeđuju vertikalni hod od 900 mm pomoću pužnog reduktora, horizontalni hod od 1270 mm uz pomoć zupčastog reduktora.

Okretanje glavnog vretena se vrši motorom od 7,5-11 kW.

Zaokretanje glavnog vretena od 0-90° se vrši pužnim prenosom.

Na pokretnom vagonu postoji uređaj za okretanje komada

konzolna_freza_CONUS_Tabela 1
konzolna_freza_CONUS_Tabela 2
PozicijaDimenzija
A2.600
B5.500
C6.300
D2.500
E Ømax 1000
F800
L2.350
kW7,5 / 11